On-line magazín českých a slovenských fotografů
Banner
Banner

Dnes je úterý, 28. března 2017

Fotosoutěž ČSF • Propozice

BANsout160Do fotosoutěží vypisovaných v magazínu Československá Fotografie jsou snímky přijímány v elektronické podobě. Při zasílání soutěžních fotografií je nutné dodržet několik pravidel ve způsobu zpracování a uložení soutěžních snímků.

Termín uzávěrky příjmu soutěžních snímků je vždy 6. den každého lichého měsíce, snímky zaslané po tomto termínu budou automaticky zařazeny do dalšího soutěžního kola.

Uzávěrky: 6. ledna / 6.března / 6.května / 6.července / 6.září / 6.listopadu

PROPOZICE:

Soutěžní snímky zasílejte výhradně prostřednictvím našeho jednoduchého formuláře, který je k dispozici zde: SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ

Snímky zasílejte výhradně ve formátu *.jpg přitom soubory vždy ukládejte s ICC profilem, a to AdobeRGB v optimálním případě, v sRGB v případě, že nemáte jinou možnost. Soubory zaslané bez ICC profilu budeme zobrazovat automaticky v barevném prostoru sRGB. Snímky upravte na rozměr delší strany 2500 bodů. Pro uložení snímku zvolte vysokou kvalitu komprese, např. úroveň 9 a více ve Photoshopu. Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně 3 snímky do každé kategorie, tedy maximálně 9 snímků pro každé soutěžní kolo. Soutěžní kategorie jsou:

A - Člověk • B - Příroda a krajina • C - Artefakt

Název souborů:

Veškeré soutěžní fotografie musí být uloženy s názvem soutěžní fotografie, a to včetně interpunkčních znamének, slova proložena podtržítkem, a na konci názvu je uveden kontrolní kód, například:

Svítání_nad_jezerem_VM.jpg

Tyto stálé fotosoutěže jsou vypsány výhradně pro čtenáře magazínu Československá Fotografie, nikoliv pro širokou veřejnost, v názvu souboru proto nezapomeňte uvést kontrolní kód. Jako kontrolní kód budou sloužit vždy iniciály autora textu článku (např. VM u Věry Matějů, SL u Soni Lechnerové atp), který bude otištěn v magazínu ČS Fotografie, v aktuálním vydání (v prodeji) v době uzávěrky soutěže, a to na straně 16 (nemusí to být začátek nebo konec článku). Pro čtenáře elektronického vydání magazínu je platná strana 18.

Upozorňujeme soutěžící, že soutěžní snímky budou otištěny s tímto zadaným názvem (samozřejmě bez kontrolního kódu), a pokud váš snímek název nemá, uložte soutěžní soubor se jménem Bez_názvu_01_VM.jpg (opět musí být připsán kontrolní kód).  Číslo v tomto případě určuje pořadí snímku ve vámi obeslané kategorii. Oproti přechodnému období nic jiného soubory ve svém názvu nebudou obsahovat, (tedy ani jméno autora, rok narození a kategorii), neboť toto automaticky doplní náš systém na základě vašich údajů ve formuláři.

Zasláním snímků do fotosoutěže ČS Fotografie prostřednictvím formuláře autor dává automaticky souhlas ČS Fotografii s jejich případným publikováním v rámci fotosoutěží v magazínu, a to v jeho tištěné i elektronické podobě, s jejich publikováním v rámci rubriky Fotoklinika, a s případným honorovaným využitím jako ukázek pro články v magazínu ČS Fotografie.

Zasláním soutěžních snímků prostřednictvím výše uvedeného formuláře potvrzujete, že jste autorem zaslaných snímků a držitel jejich autorského práva (©), a že nejste profesionálním fotografem (příjem z činnosti fotografa není více než 50 % vašich celkových příjmů).

Pro usnadnění administrativní práce se zásilkami vás žádáme o dodržení všech výše uvedených pravidel a propozic.

Výběr z článků

Říká se, že hranice lidské představivosti jsou omezeny jen znalostmi. Chcete-li v naší připravované unikátní fotosoutěži uspět, měli byste si znalosti rozšířit v mnoha směrech, protože jen tak naleznete souvislosti, poselství a emoce, které probudí vaši představivost, jež se dále rozvine ve vaší fantazii. Nejen bariéru dosavadní fantazie budete muset překlenout, ale i předsudky, mýty a snad i veřejné mínění...

Celý článek…

Výběr z blogů

Miluji staré věci. Připomínají staré dobré časy, kdy lidé žili ve větším klidu a mnohem pomaleji než dnes. Potkávali se v kavárnách a hospodách namísto anonymních internetových sociálních sítí, poštou si posílali dopisy či pohledy namísto dnešních SMS zpráv a e-mailů, fotografie brali do rukou a prohlíželi si je v ornamenty zdobených rodinných albech namísto blikajícího monitoru...

Celý článek…

Anketa ČSF 1

Pro fotografii je důležité:

Anketa ČSF 2

Preferuji fotoaparáty: